Blog

W artykule znajdziesz:


• Wszystkie wskaźniki, aby poznać wydajność żywności i zwierząt gospodarskich w Twojej firmie

• Jak ocenić marżę zysku firmy i jak interweniować, aby ją zmaksymalizować

• Jak obliczyć rzeczywisty dochód netto swojej firmy

Pobierz teraz wersję angielską
15 grudnia, 2021

Riduzione degli antibiotici in allevamento, a che punto siamo?

Il settore dell’allevamento globale ha fatto grandi sforzi verso la riduzione degli antibiotici, ma gli approcci regionali differiscono, anche nei paesi sotto lo stesso regime generale. […]
14 kwietnia, 2021

Jak działają zautomatyzowane dojarki?

Kiedy otrzymasz powiadomienie na telefonie, że aktualizacja jest gotowa, zabierasz się za aktualizację, prawda? Dlaczego? Ponieważ wiesz, że aktualizacje to klucz do dobrze działającego telefonu, który […]
12 marca, 2021

5 oznak zanokcicy i jak jej zapobiec

Zanokcica jest definiowana jako choroba zakaźna ssaków parzystokopytnych, która powoduje zapalenie stopy i późniejszą kulawiznę. Kulawizna we wszystkich sektorach przemysłu wołowego może prowadzić do obniżenia wydajności. […]
11 marca, 2021

Praktyki regeneracyjne w hodowli zwierząt

Rolnictwo regeneracyjne utorowało sobie drogę do głównego nurtu praktyk rolniczych. Chociaż koncentruje się ono głównie na uprawach, istnieje wiele sposobów na włączenie go do hodowli zwierząt. […]
4 marca, 2021

Kontrolowanie poziomu komórek somatycznych w mleku

Liczba komórek somatycznych (SCC) w mleku jest ważna dla producentów tego wyrobu, ponieważ ich zbyt wysoka liczba może prowadzić do niskiej jakości produktu końcowego, a nawet […]
24 lutego, 2021

Niedobór witamin u krów

Niedobory żywieniowe w stadach bydła zazwyczaj związane są z niskim poziomem mikroelementów niż z brakami makroelementów, takich jak białka lub węglowodany. Dają się one od razu […]
0