Kim jesteśmy

TECNOZOO


Tecnozoo to firma obecna na krajowej i międzynarodowej scenie hodowlanej od ponad 30 lat. Filozofia, która zawsze wyróżniała naszą firmę, jest ukierunkowana na poszukiwanie ulepszeń w systemie hodowli we wszystkich jego aspektach: żywieniowym, zarządzania, zdrowotnym i ekonomicznym..
Mając to na uwadze, z czasem rozwinęły się w firmie grupy robocze, z których każda zajmuje się konkretnie jedną kategorią zwierząt gospodarskich: krowami mlecznymi, vitelloni, cielakami o białym mięsie, dróbem, świniami. króliki.
Dzięki temu nasi technicy weterynarii z branży, dietetycy i reklamy mogą pogłębić indywidualne i charakterystyczne aspekty oraz troskę, jakiej wymaga każdy typ zwierzęcia, a zatem i hodowla.

NASZE ZAANGAŻOWANIE


Produkty oferowane przez Tecnozoo to: uzupełniające witaminy, minerały, probiotyki, specjalna pasza, specjalności weterynaryjne. Cały proces produkcji jest dokładnie sprawdzany i badany szczegółowo:
• badania jej podstawowych składników przeprowadzają lekarze weterynarii i farmaceuci w ścisłej współpracy z technikami, którzy są na farmie każdego dnia;
• każdy produkt powstaje dzięki pomocy precyzyjnych przyrządów, maszyn i wysoce wyspecjalizowanemu personelowi;
• kontrola jakości przeprowadzona jest dla każdej partii produktów;
• gotowy produkt wprowadzany jest na rynek , dzięki zaangażowaniu lekarzy dietetyków, którzy w ścisłej współpracy z hodowcami poszukują najlepszych rozwiązań dla potrzeb każdej hodowli.

DODATKOWE KORZYŚCI


Dzięki temu możemy zaoferować naszym klientom dodatkowe korzysci , nie tylko pod względem konkretnych skutecznych produktów, ale także pod względem szeregu usług i doradztwa, które w dzisiejszych czasach są absolutnie niezbędne dla poprawy wydajności produkcji i rentowności gospodarstwa. Firmę Tecnozoo, oprócz działalności produkcyjnej i posiadanych certyfikatów wyróżnia gotowość do stałego doradztwa we wszystkim tematach związanych z hodowlą zwierząt, oraz gotowość do stałej pomocy technicznej dla gospodarstw rolnych.
0